OHJKOK Professional Studies in Guidance and Counselling (60+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Opintokokonaisuuteen haetaan opinto-oikeutta vuosittain järjestettävässä haussa. Tällä hetkellä opinto-oikeutta voivat hakea aineenopettajakoulutuksen opiskelijat. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/koulutusala/ohjausala/opiskelu/oposivuaine

Description

Oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tuottavat kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana peruskoulussa ja toisella asteella (asetus 986/1998). Opinnot koostuvat lähijaksoista, itsenäisestä työskentelystä ja ohjausalan harjoittelusta.

Learning outcomes

Opinto-ohjaajakoulutus on koulutusta ohjauksen asiantuntijatehtäviin eri oppilaitosmuodoissa ja koulutusasteilla sekä ohjauksen muissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat kehittävät elinikäisen ohjauksen rooleissa ja tehtävissä tarvittavia tietoja, taitoja, osaamisia ja asenteita riippumatta siitä, missä ympäristössä he työskentelevät. Tätä osaamista rakennetaan seuraavien osaamisalueiden ja niihin sisältyvien osaamisten avulla. Ammattispesifistä ydinosaamista ovat monikanavainen elinikäinen ohjaus sekä ohjauspalvelujen systeeminen kehittäminen. Koulutuksen aikana opiskelijat vahvistavat taitojaan myös oman ammatillisen osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Monikanavainen elinikäinen ohjaus:

  • Ohjausteoreettinen osaaminen
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Ohjausosaaminen (menetelmät ja prosessit)

Systeeminen kehittäminen:

  • Yhteiskuntaosaaminen
  • Verkosto-osaaminen
  • Kehittämisosaaminen

Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen:

  • Reflektio-osaaminen
  • Ammatillinen kehittyminen ja työn määrittelyn osaaminen

Additional information

Opintokokonaisuuden opinnot toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston opinto-ohjaajien erillisten opintojen koulutuskokonaisuuden sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Koulutuksen tarkemmat kuvaukset ja osaamistavoitteet ovat nähtävillä opinto-ohjaajien erillisten opintojen opetussuunnitelmassa: https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/moduuli/ohjeri/

Structure

Select all (60 cr)