OHJA1700 Philosophical and Ethical Principles in Guidance and Counselling (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson tarkoitus 

Tämän opintojakson tarkoituksen on tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan ohjaajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajatteluja toimintamallejaan. Lisäksi tarkastellaan oman toiminnan ja ajattelun eettisiä ja filosofisia lähtökohtia sekä opitaan arvioimaan oman osaamisen ja ammatillisen identiteetin kehittymistä. Opiskelija tunnistaa ohjaustyön eettisen olemuksen, perehtyy ohjausalan ammattieettisiin periaatteisiin ja kykenee tekemään valintatilanteessa itsenäisesti eettisesti perusteltuja ratkaisuja. 


Sisällöt 

Henkilökohtaisten arvojen, ihmiskäsityksen ja eettisyyden tunnistaminen 

Ohjaukseen liittyvien eettisten kysymysten tunnistaminen

Ohjausfilosofia

Ohjausalan yleiset ja opinto-ohjaajan erityiset ammattieettiset periaatteet

Learning outcomes

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää reflektio-osaamista. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa omat arvonsa, ihmiskäsityksensä ja eettisyytensä
  • osaa tarkastella kriittisesti toimintaansa ohjaajana ja tiedostaa, millainen yhteys hänen arvoillaan, ihmiskäsityksellään ja eettisellä ajattelullaan on ohjausorientaatioon
  • tuntee ohjausalan yleiset ammattieettiset periaatteet
  • toteuttaa toiminnassaan ohjauksen ammattieettisiä periaatteita.

Additional information

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Reflektio-osaaminen

  • Opiskelija tunnistaa ja kriittisesti arvioi omaan ohjaajuuteensa ja ohjaukseen liittyviä peruskäsityksiä, arvoja ja asenteita.
  • Opiskelija tiedostaa ja kykenee perustelemaan ohjausfilosofiansa.
  • Opiskelija tiedostaa ihmiskäsityksensä, eettisen ajattelunsa, arvopäämääriensä ja näiden keskinäisten suhteiden vaikutuksen toimintaansa ohjaajana.

Study materials

Bond, T. 2000. Standards and ethics for counselling in action. London: Sage. (ebrary kokoelma).

IAEVG [International Association for Educational and Vocational Guidance]. (2017). IAEVG Ethical Guidelines. http://iaevg.net/wp-content/uploads/IAEVG-EthicsNAFeb2018Final.pdf 

MacIntyre, A. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Helsinki: Gaudeamus. 

Sire, J. W. 2004. Naming the elephant: worldview as a concept. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn
Language:
Finnish

Teaching