Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia tarkastella nuoruutta ilmiönä nyky-yhteiskunnassa.

Nuorisotutkimus on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuskohteena on nuoruus ja siihen liittyvät ilmiöt. Monitieteisenä alana nuorisotutkimus sisältää monenlaisia lähestymistapoja. Psykologia tutkii nuoruutta hiukan eri tavalla kuin kasvatustieteet tai sosiologia, eikä nuorisotutkimusta olekaan helppo pakata mihinkään selkeään muottiin. Tätä kirjavaa tutkimuskokonaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja yhdistää siis lähinnä yhteinen kiinnostuksen kohde: nuoruus ja nuorten tapa olla ja elää.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot perehdyttävät nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Näissä opinnoissa tutustut nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen, keskeisiin käsitteisiin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Nuoruutta tarkastellaan suhteessa esimerkiksi kouluun, mediaan ja nyky-yhteiskunnan muodostamiin haasteisiin.

  • Tähtäätkö luokanopettaja- tai varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen?
  • Tarvitsetko hyödyllisen ja yleissivistävän sivuaineen tutkintoosi?
  • Työskenteletkö kasvatus-, terveys-, sosiaali-, opetus-, koulutus- tai ohjaustyön parissa vai tähtäätkö noihin työtehtäviin?
  • Haluatko lisätietoa ja eväitä nuorten oppimisesta, ohjaamisesta, elämänpiireistä, kehityksestä ja kasvatuksesta?
  • Tarvitsetko teoreettisia välineitä ja tieteellisiä näkökulmia käytännön kentälle? Haluatko kehittää asiantuntijuuttasi?
  • Onko tiedossa välivuosi lukion jälkeen?

Ilmoittaudu milloin vain lukuvuoden aikana, ja etene omaan tahtiisi oppimistehtäviä tekemällä. Voit opiskella myös kesän ajan (oppimistehtävien arviointi tapahtuu elokuun alussa). Lukuvuonna 2023-2024 on tarjolla useita eri suoritustapoja: yhteisöllistä opiskelua verkkokurssin NUOP030 parissa tai verkkolukupiirien myötä NUOP010 ja NUOP01002. Verkkotenttejä on myös tarjolla jaksoissa NUOP1004 ja NUOP050. Oppimistehtävä on jokaisessa jaksossa vaihtoehtona.

Lue Lauran opiskelijatarina:

Lue elämänmakuinen opiskelijatarina Laura Eskolasta, joka on opiskellut nuorisotutkimusta ja kasvatustieteitä avoimessa yliopistossa ja on päässyt opiskelemaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen.

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, Laura kertoo.

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomat nuorisotutkimuksen opinnot! Jos olet Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija, voit ilmoittautua maksuttomiin Nuorisotutkimuksen perusopintoihin suoraan Sisussa 1.2.2024 alkaen. Nuorisotutkimus on hyvä sivuaine moneen tutkintoon - seuraa tätä sivua: https://www.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opinnot-jyvaskylan-yliopiston-tutkinto-opiskelijoille