MUSKOK Music cultures (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Eri musiikkikulttuurit hahmotetaan julkisessa keskustelussa ja vaikkapa musiikkiteollisuudessa usein suurina megagenreinä, jotka pitävät sisällään monenlaisia musiikkityylejä ja musiikintekemisen tapoja. Tällaisia ovat muun muassa ”taidemusiikki”/”klassinen musiikki”, ”populaarimusiikki” tai ”maailmanmusiikki”/”kansamusiikki”/”perinnemusiikki”.

Moduuli tutustuttaa opiskelijat näihin kolmeen, länsimaissa yleisimpään megagenreen. Moduulissa tarkastellaan eri musiikkikulttuurien tyylipiirteitä ja estetiikkaa, historiallisia kehityslinjoja, sekä musiikintekemisen kulloisiakin yhteiskunnallisia ja poliittisia konteksteja.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa eri musiikkikulttuurien historiallisia kehityslinjoja

- tuntee eri musiikkikulttuureihin liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia konteksteja, ja ymmärtää näiden merkityksen tarkastellessa musiikillista toimintaa ja soivaa musiikkia

- osaa kuvata eri musiikkityylien ja tyylikausien musiikillisia piirteitä ja niihin liittyviä käsitteitä

- tunnistaa eri musiikkikulttuurien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta

Additional information

Suoritettavissa vapaasti, ei vaadi esitietoja aiheesta.

Structure

Select all (15 cr)