KTTAIN Intermediate Studies in Economics as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Taloustieteen aineopintokokonaisuus antaa valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisin menetelmin. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Learning outcomes

Taloustieteen aineopinnot suoritettuaan
• opiskelija osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
• opiskelija kykenee analysoimaan talouden ilmiöitä sekä teoreettisesti että havaintojen perusteella.

Description of prerequisites

Muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tulee ennen aineopintojen suorittamista suorittaa Taloustieteen perusopinnot (26 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 eli Hyvä. 

Structure

Select all (35+ cr)