KPTOHTKOK Interventions for Supporting Learning and Well-being (20–25 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Psychology, Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Oppimista ja hyvinvointia tukevat interventiot -moduuli on tarkoitettu erityispedagogiikan ja psykologian tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. 
Hakuohje: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/opiskelu/temaattiset-moduulit

Tweet text

Temaattinen moduuli erityispedagogiikan ja psykologian tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Description

-

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla
  • on valmiudet interventioiden toteuttamiseen monialaisena yhteistyönä ja hän tuntee interventioiden vaikuttavuuden arviointimenetelmiä
  • on perustiedot keskeisistä tutkimusnäyttöön perustuvista psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen menetelmistä sekä tuen toteuttamisesta
  • on perustiedot tutkimusnäyttöön perustuvien oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen keinoista sekä tuen toteuttamisesta

Description of prerequisites

PSYA140 Kliininen psykologia II tulee suorittaa ennen PSYS3301 tai PSYS4200 opintojaksoille osallistumista. 

Additional information

Oppimista ja hyvinvointia tukevat interventiot -moduuli on tarkoitettu erityispedagogiikan ja psykologian tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Moduulia suorittamaan otetaan vuosittain 10 opiskelijaa, 5 opiskelijaa kummastakin koulutuksesta. Ohjeet moduuliin ilmoittautumiseen julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivuilla

Structure

Select min. 20 cr