PSYA140 Clinical Psychology II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Coordinating organisation:
Department of Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana perehdytään interventiotutkimuksen perusteisiin, erilaisiin diagnoosiluokituksiin ja niihin liittyviin määritelmiin sekä häiriöiden arviointiin liittyviin ongelmiin. Lisäksi käsitellään häiriöiden kehittymistä, perehdytään yleisellä tasolla psyykkisten häiriöiden interventiomenetelmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa mielenterveyshäiriöiden diagnoosiluokituksia ja häiriöihin liittyviä keskeisiä piirteitä. Hän osaa tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti mielenterveyshäiriöitä ja niiden luokittelujärjestelmiä. Opiskelija tietää mielenterveyshäiriöiden tutkimuksen perusteista ja niiden hoitomenetelmistä.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat III (s. 194–425), V (s. 484–624), VI (s. 628–665) ja VII (s. 668–692).

JA

LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.

JA

DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. (2004 tai uudempi). Abnormal psychology. New York: Wiley. Luvut 6, 8–12, 14–17. 

Abnormal psychology kirjasta luettavat aihealueet:

  • Anxiety Disorders
  • Stress and Health
  • Mood Disorders
  • Eating Disorders
  • Substance-Related Disorders
  • Schizophrenia
  • Sexual and Gender Identity Disorders
  • Disorders of Childhood
  • Late Life and Psychological Disorders

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan kirjallinen yhteenveto kirjallisuudesta ja luennoista. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan kirjallinen yhteenveto kirjallisuudesta ja luennoista. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja kirjallisuus, tentti ja/tai kirjallinen tehtävä.

Teaching