KPTLAPKOK Children and Childhood in Society (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Vapaasti suoritettava moduuli varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Hakuohje muille opiskelijoille: 

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/opiskelu/temaattiset-moduulit

Tweet text

Temaattinen moduuli varhaiskasvatuksen opiskelijoille sekä 10:lle JY:n opiskelijalle.

Description

Childhood, Childhood as social phenomenon, Children’s rights, Children’s participation  

Learning outcomes

Opiskelija tutustuu monitieteisen lapsuudentutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, lapsuuteen yhteiskunnallisena ilmiönä sekä erilaisiin lapsuuden instituutioihin

Opiskelija tutustuu lasten osallisuuden ja lasten oikeuksien peruskäsitteisiin ja osaa soveltaa näitä tarkastellessaan lasten arkea lapsuuden instituutioissa 

Additional information

Lapset ja lapsuus yhteiskunnassa -moduuli on tarkoitettu varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa opiskelevien lisäksi 10:lle Jyväskylän yliopiston opiskelijalle (lv.2021-2022). Suositellaan, että vähintään toinen opintojaksoista KPTM1010 ja VKTA1020 on suoritettu ennen kuin opiskelija osallistuu opintojaksolle VKTS1019 Lapset ja lapsuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Ohjeet moduuliin ilmoittautumiseen julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivuilla.

Structure

Select all (15 cr)