VKTA1020 Diverse Childhoods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

monitieteinen lapsuudentutkimus, lapsuus muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä, lapsuudentutkimus varhaiskasvatuksen kontekstissa, lasten osallisuus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää monitieteisen lapsuudentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja käsitteitä  
  • ymmärtää lapsuuden historiaa ja institutionaalista luonnetta 
  • osaa tarkastella lapsuuteen liittyviä ilmiöitä osana yhteiskunnallista muutosta ja ymmärtää niiden merkityksen lasten elämässä 
  • osaa hankkia relevanttia tietoa tieteellisistä artikkeleista ja soveltaa sitä lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkasteluun 
  • osaa eritellä nykylapsuuden piirteitä ja käyttää lapsuudentutkimuksen tuottamaa tietoa osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan.

Study materials

Vuorisalo, M. 2013. Lasten kentät ja pääomat: osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmätehtävän tekeminen, tentti/opintotehtävä. Arviointi perustuu opintotehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching