ITAPERERI Basic Studies in Italian Language as Optional Studies (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oppiaineen kuvaus

Italian kielen opinnot valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut Italian kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan. Italian kielen perusopinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Opinnot kehittävät asiantuntijuutta italian kielen ja kulttuurin alalla sekä kehittävät valmiuksia italian kielen oppimiseen ja opettamiseen.

Italian kielen perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa hyvän kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Työelämähyöty

Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa hyvän kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Italian kielen perusopinnot kehittävät asiantuntijuutta italian kielen ja kulttuurin alalla sekä kehittävät valmiuksia italian kielen oppimiseen

Learning outcomes

Italian kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa italian kielellä
  • havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta 
  • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
  • on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

Structure

Select all (25 cr)