YLAA3120 Financial Accounting and Taxation (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla opit kirjanpidon, tilinpäätöksen ja yritysverotuksen lainsäädäntöä sekä tilinpäätös- ja verosuunnittelua.

Description

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä, yritysverotusta ja verotusmenettelyä koskeva lainsäädäntö, tilinpäätös- ja verosuunnittelu, eri yritysmuotojen verotus, tilinpäätöksen laatiminen

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
-soveltaa tilinpäätöksen laatimista sääteleviä keskeisiä normeja
-arvioida yrityksen tilinpäätösinformaation merkityksen eri sidosryhmille
-suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätös ottaen huomioon verotus sekä eri sidosryhmien odotukset

Tavoitteena metataitojen kuten itsereflektoinnin, ongelmanratkaisun, kriittisen ajattelun ja vastuullisuuden kehittäminen.


Description of prerequisites

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op) tai vastaavat opinnot sekä YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op) tai vastaavat opinnot

Recommended prerequisites

Literature

  • Leppiniemi J. & Walden R. 2014. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Uusin painos kirjasta.; ISBN: 9789521423116
  • Tikka, K., Nykänen, O., Juusela, J. & Viitala, T. Yritysverotus I-II. Uusin painos kirjasta. Päivitetty versio kirjallisuudesta saatavana yliopiston verkon kautta.; ISBN: 9789510939154

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti
Evaluation criteria:
Tentti
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching