YLAA3110 Financial Accounting (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Jaksolla opit kirjanpidon periaatteet ja harjoittelet tekemään tilikauden aikaisia sekä tilinpäätöskirjauksia.

Description

Kirjanpidon käsitteet, kirjanpito ja tilinpäätös, arvonlisäverotuksen perusteet, yhtiömuodot, tilinpäätösinformaatio, keskeiset tilinpäätöstunnusluvut.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kirjanpidon pääpiirteet
- laatia pienen yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
- tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein


Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot / Basic Business Studies (vähintään YTTP1130 Laskentatoimen perusteet)

Compulsory prerequisites

Study materials

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.

Literature

  • Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.; ISBN: 9789526316246
  • Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2010 (tai uudempi). Financial Accounting.; ISBN: 9780078111044

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti
Evaluation criteria:
Tentti
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching