YLAA2110 Cost Accounting (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla opit kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset ja investointilaskennan menetelmät.

Description


Kustannuslaskennan perusjärjestelmän toiminta ja kustannuslaskennan järjestämiseen liittyvät eri vaihtoehdot, kustannuslaskenta operatiivisen ja strategisen päätöksenteon ja ohjauksen apuna. Investointilaskennan menetelmät


Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
- kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset
- suunnitella yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän
- hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna
- käyttää investointilaskennan menetelmiä investointipäätösten tukena


Metataidot:

- (Laskennallinen) Ongelmanratkaisukyky

Description of prerequisites

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet

Compulsory prerequisites

Study materials

Luennoilla erikseen jaettava materiaali ja mahdollinen luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus.

Literature

  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Talentum.; ISBN: 9789521410628
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.; ISBN: 9781480893931
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. (2020). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.; ISBN: 9789526320052

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset

Study materials:

Luentokalvot

Harjoituspaketti

Literature:
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2013, 2.painos (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.
  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. (3. uudistettu painos)

Teaching