YCCA1920 Bachelor's Level Research Tutorial and Bachelor's Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään viestinnän johtamisen tutkimusalueisiin ja tiedonhankitaan sekä tutkimuseettisiin periaatteisiin. Opintojakso harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja argumentaatioon, ja kehittää valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön, tieteelliseen raportointiin ja tutkimusten arviointiin. Opintojakso tukee vastuullisen kehityksen tavoitteista sekä korkealaatuista koulutusta että rauhaa, oikeudenmukaisuutta että vahvoja instituutioita, sillä jakso opettaa kriittiseen ajatteluun sekä organisaatioiden kehittämiseen.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestinnän johtamisen tutkimusalana ja osaa laatia tieteellisen raportin aiheestaan
- osaa suunnitella ja toteuttaa omaan aineistoon perustuvan tutkielman sekä arvioida tutkimusprosessia kriittisesti
- osaa hankkia oman tutkimuksen kannalta relevanttia tieteellistä tietoa
- osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin omasta tutkimuksestaan
- osaa hyödyntää ohjausta ja ymmärtää sen merkityksen työn laadulle ja etenemiselle
- on harjaantunut tieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun
- osaa esitellä oman tutkimuksensa vertaisryhmälle, perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida työtään kriittisesti
- osaa käydä kriittistä keskustelua ja opponoida muiden esitelmiä

Description of prerequisites

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritusajankohta 3. vuosi. Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkimustyö pareittain, tieteellinen tutkimusraportti.
Evaluation criteria:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching