XYHY1001 Academic Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi


Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.

  • Osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

  • Pyrkii huomioimaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.

  • Osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.

  • Osaa suullisesti tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Additional information

Englannin CEFR-taso B2-C1

Ruotsin CEFR-taso A2-B1

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching