XYHM1008 Academic Literacies (physics) (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson ydinsisältöjä ovat

- tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
- erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
- fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 
- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän

- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan

- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon 

-osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).


Recommended prerequisites

Study materials

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching