XYHM1001 Academic Interaction (Biological and Environmental Science) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- tieteellinen kirjoittaminen prosessina
- argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen
- vuorovaikutusosaaminen
- palautevuorovaikutus ja rakentava palauteLearning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.

  • Ymmärtää erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia.

  • Osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

  • Osaa antaa rakentavaa palautetta.

  • Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching