XYHL1007 Research Communication Skills (Health Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
  • Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
  • Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
  • Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Osana opintojakson suoritustavan 1 arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Suoritustavan 2 suorittaminen sovittavissa erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa erityistapauksissa.
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching