XYHH2001 Research Writing / Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin aikana syvennetään ymmärrystä tieteellisistä teksteistä ja harjaannutetaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä katsausartikkeli prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Kurssilla harjoitellaan myös palautteenantamisen ja vastaanottamisen taitoja kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Tieteellisen kirjoittamisen kurssi toteutetaan yhteistyössä VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja -kurssin kanssa.


Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaavan kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä. Opiskelijan odotetaan myös osaavan lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä. Opiskelijan odotetaan harjaantuneen prosessikirjoittamisessa.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää näyttöä tieteellisen tekstin ominaispiirteiden hallitsemisesta, taidosta antaa ja vastaanottaa palautetta erivaiheisista tieteellisistä teksteistä sekä kyvystä soveltaa saatua palautetta tieteellisen tekstin prosessointiin. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Kurssin arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching