XVE0020 Normative Grammar in Russia 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Yhtenäinen ja laajahko esitys verbien kieliopillisista rakenteista ja käytöstä.

Suoritustavat

Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Additional information

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Description of prerequisites

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä kirjallisen tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Suositellaan ensisijaisesti kontaktiopetukseen osallistumista
Evaluation criteria:
Testien ja kirjallisten töiden suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
No published teaching