XVEX1000 Russian Preparatory Course (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa opiskelun ja työelämän tarpeisiin.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä ja vuorovaikutustilanteita, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen ja tuottaminen lähelle B1-tasoa).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· hallita suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
· ymmärtää yleiskielistä vuorovaikutusta
· selviytyä sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa
· osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
· ottaa itse vastuu oppimisestaan

Additional information

Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.

Teema: Venäjän kieli, yhteiskunta ja työelämä

Description of prerequisites

Venäjän 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-venäjän kursseja vastaavat taidot.

Recommended prerequisites

Study materials

Kafe Piter 2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching