XVE0006 Russian 2 (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisiä tehtäviä ja suullisen kielitaidon tentti

Learning outcomes

Kielen alkeiden kehittäminen (taitotaso A1.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- rohkeasti selviytyy arkitilanteissa
- pystyy käyttämään laajempaa sanavarastoa kertoakseen tapahtumista ja tekemisistään
- osaa päätellä merkityksiä autenttisista teksteistä

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-kurssin suorituksen tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppikirjana kurssilla on "Kafe Piter" 1 - venäjää taitotasolle A1.

Literature

  • Alestalo, Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia tehtäviä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching