XVE0005 Russian 1 (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssilla tehdään testi jokaisen kappaleen jälkeen. Lisäksi kurssilla tehdään kirjallisia töitä, kuullun ymmärtämisen testejä ja suullinen tentti.

Learning outcomes

Kielen alkeiden hallinta (taitotaso A1.1 Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviää hyvin yksinkertaisissa arkitilanteissa
- pystyy poimimaan hidastempoisesta puheesta tuttuja sanoja
- pystyy ymmärtämään joitakin pääasioita maailmantiedon avulla
- osaa lukea venäjäksi hyvin lyhyitä tekstejä

Additional information

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät opiskelleet venäjää aikaisemmin

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Study materials

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Literature

  • Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia töitä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian

Teaching