XSU9995 Introduction to Project and Research Skills (INTEGRA, Group A) (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä (mm. sanomalehti- ja tv-uutiset)

2. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat

3. osaa etsiä tietoa eri medioista

4. osaa tehdä lyhyen haastattelun itselle tutusta aiheesta

5. tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen itselle tutusta ilmiöstä (esim. harjoitustyön esittely)

6. osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta

7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Additional information

Opiskelija osallistuu jakson aikana työskentelyyn liittyen oman opiskelualansa tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja siitä keskustelemiseen.

Description of prerequisites

XSU0999, XSU9998, XSU9997 ja XSU9996 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, projetityön tekeminen, osallistuminen oman alan kirjallisuuden lukemiseen osana työskentelyä sekä osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching