XSU9998 Introduction to Finnish Society and Media Texts (INTEGRA, Group A) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia arkielämään liittyviä helpohkoja mediatekstejä (mm. erilaiset lehtijutut)

2. on tutustunut arkielämään liittyvän tiedon etsimiseen

3. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien pääasioiden etsimisessä

4. osaa suullisesti referoida lukemansa yleistajuisen tekstin pääasioita

5. osaa keskustelussa ilmaista mielipiteensä käyttäen siinä tyypillisiä ilmauksia

6. tuntee keskeisimmät puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron ryhmän jäsenenä (esim. projektityön esittely)

7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Additional information

Opiskelija tekee jakson aikana projekti- tai ryhmätyön liittyen johonkin kulttuurienväliseen tai yhteiskunnalliseen ilmiöön.

Description of prerequisites

XSU0999 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, ryhmä- tai projektityön tekeminen sekä osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching