XSAT1001 Business German for Beginners 2 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: prepositioita, lisää verbin taivutusta, modaaliverbit, perfektimuotoja, imperatiivimuotoja, nominatiivin ja akkusatiivin käyttö, omistuspronominit sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia perustaitoja. Opitaan kuvailemaan pääasioita yrityksestä ja työtehtävistä, toimimaan ravintolatilanteissa, kysymään neuvoa ja tietä, ymmärtämään selkeitä ohjeita sekä reagoimaan niihin.

Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
  • osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
  • osaa hahmottaa selkeästä, yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Description of prerequisites

Liikesaksan alkeet 1 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Toimiminen saksaksi yksinkertaisissa viestintätilanteissa sekä saksan kielen perusrakenteiden ja liike-elämän perussanaston hallinta. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching