XSAT1000 Business German for Beginners 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: verbin preesenstaivutus, persoonapronominit, substantiivien suku ja monikko, lukusanat sekä harjoitellaan yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa ja liike-elämän arkipäivässä tarvittavia perustaitoja. Opitaan esittäytymään sekä esittelemään toinen henkilö, kysymään vointia, ilmaisemaan ammattia, muodostamaan kysymyksiä, sopimaan tapaamisesta ja etsimään perustietoja saksankielisistä lähteistä.   


Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa
  • osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • omaa taitoja toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Selviytyminen saksaksi yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa, saksan peruskieliopin hahmottaminen. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching