XSA0002 German for Beginners 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla opitaan kertomaan perheestä, lomasta ja harrastuksista sekä ammateista, kuvailemaan säätä ja asioimaan ravintolassa ja hotellissa. Opitaan lisää saksankielisten maiden kulttuurista ja elintavoista. Opitaan persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, omistuspronominit, substantiivien datiivimuodot, lisää verbien taivutusta, ajanmääreitä, perfekti sekä haben ja sein -verbien imperfekti. 

Suoritustavat


Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • selviytyä saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
  • ymmärtää selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
  • osata kertoa menneistä arkipäivän tapahtumista

Additional information

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Description of prerequisites

XSA0001 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 6-10

Literature

  • Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Selviytyminen saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. Selkeän, tuttua aihetta käsittelevän puheen ymmärtäminen. Menneistä arkipäivän tapahtumista kertominen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching