XSA0001 German for Beginners 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla opitaan tervehtimään, esittäytymään, asioimaan kahvilassa, kysymään tietä ja ostamaan matkalippuja. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin. Opitaan mm. saksalaiset lukusanat 1-100, persoonapronominit, verbien taivutusta, kysymysten muodostamista, päälauseen sanajärjestys, akkusatiivi sekä akkusatiivia vaativia prepositioita. Tutustutaan äänne-kirjain-vastaavuuteen.

Suoritustavat


Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • selviytyä saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
  • ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
  • osata muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä

Additional information

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Description of prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Study materials

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 1-5

Literature

  • Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Selviytyminen saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. Tuttua aihetta käsittelevän, selkeän ja hitaan puheen ymmärtäminen. Yksinkertaisten kysymysten muodostaminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 1, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching