XJOX0002 Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Tweet text

Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaalisen median viestintään ja pääset kehittämään viestintäosaamistasi sosiaalisessa mediassa!

Description

Kurssikuvaus


Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä ja keskustelua verkkoalustalla.

Kurssilla voit keskittyä sosiaalisen median viestintään joko organisaation tai henkilöbrändin näkökulmasta.


Sisältö

· Someviestinnän perustiedot ja -taidot

· Tutustuminen sosiaalisen median eri kanaviin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön

· Oman somestrategian suunnittelu

· Somen haasteiden ja riskien analysointi sekä niihin varautuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· tuntee sosiaalisen median viestinnän perusasioita, kuten tyyli, tekstilajit, vuorovaikutusetiketti ja eri mediamuodot

· tuntee eri somekanavia, ymmärtää niiden käyttötarkoituksia sekä osaa valita omaan tarkoitukseensa sopivan kanavan

· hahmottaa sosiaalisen median mahdollisuuksia ja pystyy soveltamaan niitä omaan tarkoitukseensa

· osaa tehdä valitsemaansa kanavaan sopivaa sisältöä sen vaatimassa muodossa

· osaa ottaa huomioon sosiaalisen median ongelmakohtia ja varautua niihin

Additional information

Vain avoimen yliopiston opetuksen.

Description of prerequisites

XJOX0001 Virtaa viestintään TAI vastaavat taidot.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching