XJOX0001 Flow from Communication (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tällä opintojaksolla tutustut muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin ja opit havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä.

Description

Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.


Sisältö

  • Oman viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
  • Hajautuneen tiimin toiminnan tarkastelu ja vertaistiimin jäsenenä toimiminen
  • Erilaisten työyhteisön ilmiöiden pohdinta vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • Rakentavan palautevuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa
  • Erilaisiin tieteellisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen oman asiantuntijuuden kehittämisessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä.
  • Osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle.
  • Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.
  • Tunnistaa erilaisia työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Osaa löytää materiaaleista olennaisen tiedon ja jäsentää sitä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Additional information

Vain avoimen yliopiston opetuksena

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching