XJA0020 Spoken Japanese Practice (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Japanese
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Harjoitellaan ja vahvistetaan kommunikaatiotaitoja japaniksi eri arkipäivän tilanteissa, kuin myös opiskeluun sekä työelämään liittyvissä tilanteissa Japanissa. Muita aiheita ovat muun muassa puhekieli, puhelimessa keskustelu, sähköpostiviestintä, omista kiinnostuksen kohteista ja opinnoista keskustelu luonnollisella puhekielellä. Kurssi sopii erityisesti vaihtoon lähteville opiskelijoille, tai suulliseen kielitaitoon itsevarmuutta kaipaaville opiskelijoille.

Suoritustavat

Suulliseen kielitaitoon keskittyvä kurssi, pääosin pari- ja pienryhmätyötä.


Learning outcomes

Vahvistetaan kommunikaatiotaitoja pääosin suullisesti ja kehitetään itsevarmuutta japaniksi kommunikoidessa. Osataan toimia monissa arkisissa tilanteissa japaniksi sujuvasti myös puhekielisesti ns. tuttavallisella kielen tasolla.

Description of prerequisites

Japani 3 -kurssi suoritettuna.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Japanese
No published teaching