XJA0007 Japanese 3 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Japanese
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskellaan lisää kohteliasta viestintätyyliä, mutta tutustutaan hieman myös tuttavalliseen, kunnioittavaan ja nöyrään tyyliin. Kaiken kaikkiaan eri tyylitasot kielenkäytössä tulevat tutummiksi. Kirjallisessa viestinnässä pääpaino on uusien kanjimerkkien opiskelussa. Kieleen ja kulttuuriin liittyvistä aihepiireistä tärkein on terveydenhoito. Tässä vaiheessa opintoja keskiverto-opiskelija voi suorittaa japanin tasokokeen (JLPT) alimman tason ongelmitta

Suoritustavat

Kontaktiopetus sisältää runsaasti pari- ja ryhmätyöskentelyä, suullista työskentelyä.

Learning outcomes

Osataan yhä laajemmin arkipäivän sanastoa ja rakenteita, esim. mielipiteen ilmaisua, asunnon ja osa-aikatyön hakemiseen ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. Näihin liittyvä suullinen taito on kehittynyt riittävälle tasolle. Perustyylin menneen aikamuodon taivutukset, vertailumuodot sekä potentiaalimuoto ovat tulleet tutuiksi. Kiinalaisten merkkien osaaminen sekä merkityksen ymmärtämisen että niiden monien lausumistapojen osalta laajenee entisestään.


Opiskelija kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään elämään liittyvissä arkipäivän laajenevan kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja suullista viestintää ja tapakulttuuria entistä korkeammalla tasolla. 

Description of prerequisites

Hyvät tiedot edellisiltä Japani 1-2 -kursseilta. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.

Recommended prerequisites

Literature

  • Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9
  • Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
  • Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Japanese

Teaching