XJA0006 Japanese 2 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Japanese
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Laajemman arkipäivän kehän asioiden käsittely suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppiasioista verbin te-muodon muodostus ja käyttötavat, sekä verbin perustyylin nykyaikamuodon muodostus ja käyttö ovat kurssin tärkeimpien asioiden joukossa. Kiinalaisia merkkejä opetellaan lisää.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi 2, jossa on paljon parityöskentelyä.

Learning outcomes

Edellisiin japaninopintoihin ja tämän opintojakson harjoituksiin pohjaten iitsestä kertomisen ja muiden asioista kyselemisen taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Osataan siis laajasti sanoja ja rakenteita arkipäivän ja lähiympäristön tilanteisiin liittyen. 


Hän kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään elämään liittyvissä arkipäivän laajan kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja suullista viestintää ja tapakulttuuria entistä korkeammalla tasolla. Hän kykenee havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä laajenevassa määrin. 

Verbin te-muodon muodostaminen ja käyttötavat sekä perustyylin nykyaikamuodon taivutus tulee tutuksi. Kiinalaisten merkkien hallinta on entistä parempaa: tunnistetaan yhä useampia merkkejä.

Description of prerequisites

Tälle kurssille osallistuva osaa hiragana-merkit ja on opiskellut XJA005 Japani 1 -kurssin tai vastaavat tiedot.
Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.

Recommended prerequisites

Literature

  • Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
  • Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9
  • Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.
Time of teaching:
Period 3, Period 4, Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Japanese

Teaching