SVKS1017 Research methods in Deaf Studies (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään tietoa Deaf Studies -tieteenalasta ja sen tutkimuksesta perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen alan teoreettisiin näkökulmiin ja eri tutkimusmenetelmiin. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon erityisesti Deaf Studies -tieteenalan näkökulmasta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksen keskeiset teemat kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti Deaf Studies -tieteenalan tutkimusta ja sen muutosta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain Deaf Studies -tieteenalalle ominaista viitekehystä
  • ymmärtää Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching