STOA2001 Social Problems and Inequality (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan aineopintojen pakollinen jakso.

Description

Jaksolla tutustutaan keskeisiin sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta koskeviin teorioihin ja hahmotetaan sosiaalisten ongelmien luonnetta sekä eriarvoisuuden mekanismeja. Jaksolla perehdytään sosiaalisten ongelmien tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin, niiden tapaan tarkastella tutkimuskohdettaan ja teorioiden soveltamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys eriarvoisuutta ja sosiaalisia ongelmia koskevasta teoriaperinteestä. Opiskelija kykenee analysoimaan yhteiskunnallisia eroja ja sosiaalisia ongelmia useasta näkökulmasta ja tuntee niitä koskevia tutkimuskeskusteluja. Hän osaa eritellä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä sekä yhteiskunnallisina ilmiöinä että inhimillisinä kokemuksina. Opintojakso antaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa yhteiskunnallisten ongelmien tarkasteluun sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja niin työelämässä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Suoritetaan kaksi:

1. Therborn, Göran (2019): Eriarvoisuus tappaa. Vastapaino.

TAI

Therborn, Göran (2017): The Killing Fields of Inequality. Polity Press.


2. Meeuwisse, Anna & Hans Swärd (toim.) (2013): Perspektiv på sociala problem. 2. omarb. utg. Natur & Kultur.

TAI

Mooney, Linda A., David Knox & Caroline Schacht (2017): Understanding Social Problems. Belmont, CA: Wadsworth.

Literature

  • Therborn, Göran (2019): Eriarvoisuus tappaa. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-442-2 nidottu ISBN 978-951-768-509-2 verkossa)
  • Therborn, Göran (2013): The Killing Fields of Inequality. Polity Press. (ISBN 978-0-7456-6259-6 nidottu ISBN 978-0-7456-6258-9 sidottu)
  • Meeuwisse, Anna & Hans Swärd (toim.) (2013): Perspektiv på sociala problem. 2. omarb. utg. Natur & Kultur. (ISBN 978-91-27-13428-7 sidottu)
  • Mooney, Linda A., David Knox & Caroline Schacht (2013): Understanding Social Problems. Belmont, CA: Wadsworth (uusin painos). (ISBN 978-1-305-57651-3 paperback ISBN 9781473745568 verkossa)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching