RFIS3000 Romance language area (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Italian, Latin, Portuguese, Romanian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Asiasisältö

Syvennetään esim. italian, espanjan tai muun romaanisen kielen tai latinan sekä niihin liittyvien kulttuurien tuntemusta.

Suoritustavat

  • Nykykielten osalta työssäoppimisjakso ko. maassa sekä harjoitteluraportti
  • Kirjatentti tai oppimistehtävä opettajan kanssa sovitusta tutkimuskirjallisuudesta
  • Oppimistehtävä (esim. kahden 5-7 sivun esseen kirjoittaminen)  

Arviointiperusteet

Kirjatentti TAI oppimistehtävä (esim. 2 esseetä) TAI työskentely ja raportti.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt joko latinan tai jonkun muun romaanisen kielen kuin ranskan taitoaan ja ko. kielten välittämien kulttuurien tuntemustaan.
  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan
  • on oppinut tarkkailemaan kultturieroja avoimesti ja rakentavasti 

Description of prerequisites

Jos opiskelija haluaa tällä opintojaksolla syventää latinan kielen tuntemustaan, on hyvä suorittaa ensin LATP002 Latina 2.

Recommended prerequisites

Study materials

Tentin tai oppimistehtävän kirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Työssäoppimisjakso kohdemaassa ja sen raportointi
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Opettajan kanssa sovittu oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Italian, Latin, Portuguese, Romanian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Italian, Latin, Portuguese, Romanian
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Italian, Latin, Portuguese, Romanian
No published teaching