LATP002 Basics of Latin 2 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältökuvaus: Kurssilla tutustutaan osaan latinan kielen perus­kieliopista ja ‑sanastosta yksinkertaistettujen tekstien pohjalta. Harjoituskurssi, johon sisältyy pakollisia harjoituksia Moodlessa, ja kertauskuulustelu.


Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, Moodlen pakollisten harjoitusten ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointikohteet.

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu

Opetuskieli: suomi. Suorituskieli: suomi (tai sopimuksen mukaan).


Learning outcomes

Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti latinan ja romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää latinaa klassisen latinan mukaisesti,
  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita: esim. adjektiivien vertailu, yleisimpien pronominien taivutus, adverbien muodostus, aktiivin pluskvamperfekti ja futuuri, konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti, epäsäännöllisten verbien taivutus, epäsuora väite / tahtomuslause / kysymyslause, ablativus absolutus, tavallisimmat temporaaliset sivulauseet, gerundiivi,
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa antiikin kulttuuriviitteitä.

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on Latina 1 -kurssin oppimäärän suorittaminen (koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 2 ja 3 -kursseista).

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssimoniste Latina 2.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching