RFIS047 Development of the French Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Ranskan kielen kehitys myöhäislatinasta nykyranskaan

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan ranskan kielen keskeisiä kehityslinjoja myöhäislatinasta nykyranskaan.

Opiskelijat seuraavat interaktiivisia luentoja, perehtyvät valitsemansa esseeaihepiirin kannalta olennaiseen kirjallisuuteen ja valmistavat oppimistehtävän (esim. 5-7 sivun esseen suomeksi tai ranskaksi).   

Suoritustavat

Luentokurssi (suomeksi tai ranskaksi) ja oppimistehtävä (kielet: suomi tai ranska) TAI kirjatentt

Arviointiperusteet

Luentokurssi

- luennot, oppimistehtävä

Kirjatentti

- perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella  

Learning outcomes

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa ranskan kielen aseman romaanisessa kieliryhmässä
  • kykenee analysoimaan ranskan kielen muoto- ja lauseopin sekä sanaston eri kerroksia.
  • osaa esitellä ranskan kielen kehitystä niin oppilaille kuin suurellekin yleisölle suomeksi ja ranskaksi
  • on oppinut tarkkailemaan kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan 

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:  

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot 
  • valmiudet ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä

Recommended prerequisites

Literature

  • Mireille HUCHON, Histoire de la langue française, 2002, Livre de poche

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luentosarja ja oppimistehtävä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching