LATP001 Basics of Latin 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan osaan latinan perus­kieliopista ja ‑sanastosta yksinkertaistettujen tekstien pohjalta. Harjoituskurssi, johon sisältyy pakollisia harjoituksia Moodlessa, ja kertauskuulustelu.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Moodlen pakollisten harjoitusten ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Tentti.

Learning outcomes

Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti latinan ja romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää latinaa klassisen latinan mukaisesti,
  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita: esim. substantiivien, adjektiivien ja relatiivipronominin taivutus, aktiivin preesens / imperfekti / perfekti, imperatiivi, passiivin perfekti, partisiipin preesens ja perfekti,
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa antiikin kulttuuriviitteitä.  

Additional information

Huom. Latina 1 -kurssin tai vastaavan oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä Latina 2 -kurssille osallistumiselle.

Description of prerequisites

Koulussa latinaa lukeneet (tai muuten vastaavat tiedot hankkineet) voivat saada vapautuksen Latina 1 ‑kurssista.

Study materials

Kurssimoniste Latina 1.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitusluentoihin osallistuminen ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching