RFIP012 French Grammar and Language Skills in French 2 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Ranskan kielioppia ja sanastoa, ranskan fonetiikkaa ja säännöllisiä ääntämisharjoituksia kielistudiossa

Description

Sisältö

Luentosarja ja kielioppi-, sanasto- ja muut kielitieto­harjoi­tukset luokassa ja verkossa.

Kurssilla käsitellään ranskan kielen perusrakenteita (mm. il/ce -vaihtelu, objektin käsite) ja niihin vaikuttavia artikkelin muotoja, prepositioita (sanaston ja verbin käytön kannalta) ja pronominirakenteita.

Kurssiin kuuluu myös ääntämisharjoituksia kielistudiossa viikoittain. Luennoilla käsitellään eräitä yleisiä ranskan foneettisia piirteitä ja sääntöjä. Kielistudioharjoituksissa harjoitellaan myös tyypillisiä kieliopillisia rakenteita. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä 

Arviointiperusteet

Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.

Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arvionti kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta. 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ranskan kielen kieliopin tärkeimpiä perusrakenteita, myös syntaksin osalta

  • tuntee kieliopilliset käsitteet ja termit ja osaa selittää ne muille oppijoille

  • osaa ääntää ranskaa sujuvasti ja tuntee kaikki tärkeät oikeaan ääntämiseen vaikuttavat säännöt

  • on laajentanut sanavarastoaan entisestään ja tuntee sekä ymmärtää myös puhekielen mekanismeja

  • ymmärtää normaalitempoista puhekieltä 

Description of prerequisites

Vähintään lukion B3-kielen ranskan kielen tai sitä vastaavat opinnot (CEFR:in B1-tasoa).

Recommended prerequisites

Study materials

Verkossa jaettava opintojaksolle sovellettu materiaali, joka pohjautuu vapaasti saataviin verkkojulkaisuihin
KALMBACH, La Grammaire française de l’étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle),
KALMBACH Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones (research.jyu.fi/phonfr/) ja
ääntämisharjoitukset Nouveaux exercices de prononciation, research.jyu.fi/phonfr/fon.html 9-17.

Literature

  • KALMBACH Jean-Michel, Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones, 2011, http://research.jyu.fi/phonfr; ISBN: 978-951-39-4424-7
  • http://research.jyu.fi/phonfr
  • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1
  • http://research.jyu.fi/grfle

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä
Evaluation criteria:
Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin. Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arvionti kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching