RFIP011 French Grammar and Language Skills in French 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Ranskan kielioppia ja sanastoa, ranskan fonetiikkaa ja säännöllisiä ääntämisharjoituksia kielistudiossa

Description


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja osaa käyttää ranskan kielen kieliopin tärkeitä perusrakenteita

  • tuntee tärkeimmät kieliopilliset käsitteet ja termit

  • tuntee ranskan fonetiikan tärkeimmät ominaispiirteet, osaa ääntää ranskaa hyvin ja tuntee tärkeimmät kirjoitusasun ja ääntämisen vastavuutta koskevat ääntämissäännöt

  • on laajentanut sanavarastoaan ja tuntee myös puhekielen ominaispiirteet ja yleisiä ilmaisuja 

Description of prerequisites

Vähintään lukion B3-kielen ranskan kielen tai sitä vastaavat opinnot (CEFR:in B1-tasoa).

Study materials

Online material adapted for the course from the online publications:
Kalmbach, La Grammaire française de l'étudiant finnophone (research.jyu.fi/grfle) and
Kalmbach Phonétique you prononciation du français pour apprenants finnophones (research.jyu.fi/phonfr/)
and pronunciation exercises Nouveaux exercices de prononciation, research.jyu.fi/phonfr/fon.html.

Literature

  • http://research.jyu.fi/grfle
  • KALMBACH Jean-Michel, La Grammaire française de l’étudiant finnophone, 2012, http://research.jyu.fi/grfle; ISBN: 978-951-39-4260-1
  • KALMBACH Jean-Michel, Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones, 2011, http://research.jyu.fi/phonfr; ISBN: 978-951-39-4424-7
  • http://research.jyu.fi/phonfr

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen aikana suoritettaviin harjoituksiin ja kielistudioharjoituksiin, sekä pakollisia verkkotehtäviä
Evaluation criteria:
Kieliopin ja kielitaidon osalta arviointi perustuu luokassa tehtyjen ja verkossa olevien harjoitusten/tehtävien tuloksiin. Ääntämisen osalta arviointi perustuu kielistudiotyöskentelyyn, jossa ääntämistä arvioidaan tärkeimpien osa-alueiden osalta (soinnilliset klusiilit ja soinnillinen s, vokaalit, nasaalit, puheen sujuvuus). Kurssin arviointi kostuu kielioppi ja kielitaito -osuuden (75%) ja ääntämisosuuden (25%) keskiarvosta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching