MKAA2005 Band & ensemble pedagogy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee instrumentaali- ja lauluyhtyeiden sekä niiden yhdistelmien ohjaamisen, opettamisen ja arvioimisen perusmenetelmät

- osaa eriyttää musiikkikasvatusta erilaisille oppijoille

- osaa soveltaa ja hyödyntää erilaisia työkaluja (mm. musiikkiteknologiaa) yhtyepedagogiikan välineenä
- osaa toimia ja kohdata oppilaat alan eettisten pelisääntöjen mukaisesti

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuosi.

Compulsory prerequisites

Study materials

Erikseen kurssilla jaettavat oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oman osaamisen kehittyminen, raportit yhtyeohjauksesta ja kitaraopetuksesta, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching