LTKS1004 Advanced Qualitative Research Methods (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Laadullisten tutkimusotteiden erilaiset metodologiat ja menetelmät

Laadullisten tutkimusotteiden aineistonhankinnan ja analyysin erityispiirteet
Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja kriittinen arviointi

Laadullisen tutkimuksen tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys


Suoritustavat

Luento 4 t (kaikille)

Vaihtoehto 1: Seminaari 8 tuntia ja kirjallinen oppimistehtävä (Metodologisen viitekehyksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan)

Vaihtoehto 2: Kirjallinen oppimistehtävä (Metodologista ymmärrystä syventävä tehtävä), seminaari korvataan kirjallisuudella


Arviointiperusteet

Kirjallinen oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa vertailla laadullisten tutkimusotteiden lähestymistapoja ja tunnistaa niiden erityispiirteitä ja käyttötarkoituksia
  • Tunnistaa eri tutkimusotteiden aineiston hankintaan ja analyysiin liittyviä erityispiirteitä
  • Osaa soveltaa laadullisen tutkimuksen tieteellisyyden ja eettisyyden arviointikriteereitä
  • Osaa arvioida laadullisen tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä  

Additional information

Ajoitus: kevätlukukausi

Description of prerequisites

LTKY002 tieteellisen toiminnan perusteet

LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi

Recommended prerequisites

Study materials

Creswell JW, Poth CN. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th edit. SAGE Publications.

Kurssilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojaksoon sisältyy luento (4 h), seminaari (8 h) ja oppimistehtävä
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts

Method 2

Description:
Vaihtoehtoiseen suoritustapaan sisältyy luento (4 h) ja itsenäinen työskentely (kirjallinen oppimistehtävä)
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Luento 4 tuntia, seminaari 8 tuntia ja kirjallinen oppimistehtävä (Metodologisen viitekehyksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan)

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Language:
Finnish
Study methods:

Luento (4 tuntia) ja kirjallinen oppimistehtävä (Metodologista ymmärrystä syventävä tehtävä), seminaari korvataan kirjallisuudella

No published teaching