LPSA1005 Developmental psychology of sport and exercise (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikunnan psykologiset edellytykset, esteet ja asenteet eri ikäkausina ja elämän siirtymävaiheissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee liikunnan kehityspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia
  • tiedostaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä erityiskysymyksiä elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa kuvata ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla

Description of prerequisites

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Study materials

1. Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology. (596 s.)

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching