KIRA260 Narrative Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kertovan tekstin tutkimuksen perustavat teoriat ja lähestymistavat.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa kertovan tekstin perusperiaatteet

  • tuntee kertovan tekstin keskeiset analyysitavat

  • osaa tarkastella kriittisesti kertomukseen liittyviä teoreettisia ja tulkinnallisia kysymyksiä.

Literature

  • Shlomith Rimmon-Kenan: Kertomuksen poetiikka. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura 1991.
  • Herman, David: Basic elements of narrative. Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell 2009.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching