KIRA1201 Genre Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjallisuuden lajiteorian perusteet ja genren roolit kulttuurisessa merkityksenmuodostuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleisesti lajiteoriaa ja sen keskeisiä ongelmanasetteluja

  • ymmärtää lajiproblematiikkaa kirjallisuudessa, muissa taiteenlajeissa, medioissa ja kulttuurissa

  • osaa pohtia kriittisesti lajiin liittyviä teoreettisia ja tulkinnallisia kysymyksiä. 

Literature

  • Frow, John: Genre. London; New York: Routledge 2006.
  • Dowd, Garin; Strong, Jeremy; Stevenson, Lesley: Genre matters: essays in theory and criticism. Bristol : Intellect 2006.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:
henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Esseessä on mahdollista erikoistua esimerkiksi johonkin lajiteoreettiseen kysymykseen tai tiettyyn lajiin.

Teaching