HYTA1300 Video production (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Videotuotannon suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Description

Videotuotannon suunnittelu, käsikirjoittaminen, videokuvaus, äänitys ja videoeditointi. Projektityöskentelyn perusteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee videotuotantoprosessin kokonaisuuden suunnittelusta julkaisuun
- tuntee videotuotannon käsitteistöä ja tekniikoita
- hallitsee videokuvauksen ja videoeditoinnin perusteet
- osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Recommended prerequisites

  • Prerequisite group 1
  • OR
  • Prerequisite group 2
    • HYTP1001 Basics of information and communication technology 1 (3 cr)Not published for this curriculum period
  • OR
  • Prerequisite group 3
    • HTKP103 Introduction to Information and Communication Technology, Exercises (0 cr)Not published for this curriculum period

Study materials

Verkko-oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Description:
Opetusta ei järjestetä joka lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen. Tehtävät ja harjoitustyö.
Time of teaching:
Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset pienryhmässä, harjoitustyö.

No published teaching