HYTP1004 The basics of digital competence (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tieto- ja viestintäteknologian keskeiset käsitteet ja ilmiöt, digitaalinen osaaminen liittyen tiedonhankintaan ja -hallintaan, viestintään ja yhteistyöhön, yksityisyyteen, turvallisuuteen ja eettisyyteen. Digitaalinen sisällöntuotanto, oman digitaalisen osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä tieteenalakohtaiset digitaaliset taidot.

Learning outcomes

  • Osaa valita ja käyttää digitaalista teknologiaa oman opiskelunsa tukena
  • Osaa luoda ja edelleen kehittää digitaalisia sisältöjä teknologiaa hyödyntäen
  • Osaa arvioida ja kehittää omaa digitaalista osaamistaan
  • Ymmärtää digitaalisten ympäristöjen erityispiirteet ja mahdollisuudet viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
  • Tuntee oman asiantuntijuusalansa digitaalisen osaamisen erityispiirteet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching