DGKA1003 Digitalization in Retailing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Miten digitalisaatio muovaa kaupan alaa? Kurssilla pureudut digitalisaatioon niin kaupan alan strategian, markkinoinnin kuin ostokäyttäytymisen näkökulmista

Description

Opintojakso käsittelee kaupan alan digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 1) digitaalisaatio kaupan alan strategiassa, 2) digitalisaatio kaupan alan markkinoinnissa ja 3) digitalisaatio kaupan alan ostokäyttäytymisessä. Kurssilla käydään läpi sekä strategisen että taktisen tason asioita, joita kaupan alan toimijat kohtaavat implementoidessaan digitaalista markkinointia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio tarkoittaa ja miten se vaikuttaa kaupan alaan. Lisäksi opiskelija osaa analysoida digitaalisen transformaation vaikutuksia ostokäyttäytymiseen sekä kehittää markkinoinnin ja myynnin strategioita vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuneita ostopäätösprosesseja.

Additional information

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi

Compulsory prerequisites

Study materials

Luentomoniste, luennoitsijoiden jakamat artikkelit ja caset 

Literature

  • Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., & Mero, J. (2022). Digimarkkinointi. Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent, Helsinki.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luennoille ja yksilötyö. Läsnäolo luennoilla 25%, yksilötyö 75%
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching